Možnosti namáčení partiklu

Jsou dvě možnosti namáčení partiklu:

1.) Partikel má být vykvašený: V takovém případě musí být namočený tak aby byl stále cca 5-10 cm pod vodou! Pokud není, povrch na vzduchu začne hnít a plesnivět. Otvor nádob musí být zakryt PVC plachtou a ovázán, to pro to aby se vytěsnil kyslík a byl tam jen CO2. Při teplotě nad 15 °C dojde ke kvašení, které dle teploty může trvat i 2 měsíce při této dávce. Kvasný proces zvyšuje kyselost až na pH pod 4 a tím se to celé i zakonzervuje! Proto není potřeba dávat žádný konzervant. Takto vykvašený produkt je nutné stále držet pod kvasnou vodou, tzn. při odebírání slévejte kvasnou vodu zpět do nádob a pokud možno nepřilévejte vodu, ředila by roztok, který funguje jako konzervant!

2.) Partikel má být jen namočený, nebo vařený, ale nekvašený: Po 3 - 5 dnech ( dle teploty okolí ) vodu slejte a okapaný partikl nasolte cca 200 - 250 g / kg kuchyňskou solí a dobře promíchejte. Na větší množství je dobrá míchačka na beton. Sůl jej perfektně zakonzervuje a udrží v čerstvém stavu po dobu až 1 roku, pokud bude v chladu do 18 °C. Ideálně spotřebovat do konce lovné sezóny. Aromatizovat opět až po sletí vody, lze přidat aroma při míchání se solí. Vlhký partikl se aromatizuje dobře. Dávkování aroma máme na stránkách u jednotlivých aromat.