Výprava na rybník 
Jiří Kukla, Marek a Jiří Melšovi